Een goed verhaal, bewijst deze bundel van Willem du Gardijn, is als een raaf: mooi, intelligent, sociaal enerzijds, duister, gemeen en hongerig anderzijds. Op het snijpunt van goed en kwaad beschrijft Negen raven de onveranderlijke menselijke conditie.

Tweede herziene druk, te bestellen bij Bol.com

‘Du Gardijn gaat analytisch en associatief te werk, verhalend en beschouwend, somber en blijmoedig, liefdevol en wreed, en het is deze cocktail die van Negen raven een inspirerend en onderhoudend avontuur maakt.’
de Volkskrant

‘Het is Du Gardijns zuigende, bij tijd en wijle surrealistische stijl die zijn verhalen boven het gemiddelde uit tilt.’
Trouw

‘De kracht van Negen raven is dat Du Gardijn op steeds andere manieren speelt met de frictie tussen wat zijn personages denken en wat ze waarnemen.’
De Groene Amsterdammer

‘Du Gardijn heeft een duidelijke voorkeur voor figuren met wie iets is, met vreemde vogels die niet in een maatschappelijk stramien willen passen.’
NRC Handelsblad

‘Schrijverij die de verbeelding prikkelt en het verstand uitdaagt.’
Vrij Nederland